Sprovođenje

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija)

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) je organizacija civilnog društva osnovana 2008. godine posvećena unapređenju vladavine prava, razvoju građanskog društva i institucionalnoj izgradnji u Srbiji i regionu, uz jačanje lokalnih kapaciteta i korišćenje znanja domaćih eksperata. Partneri Srbija deluju u oblasti vladavine prava, razvoja demokratije i ljudskih prava, mirnog rešavanja sukoba, upravljanja promenama i anti-diskriminacije.

Biro za društvena istraživanja (BIRODI)

Biro za društvena istraživanja je think-tank organizacija u oblasti društvenih i političkih nauka, koja sprovodi primenjena istraživanja, vrši analize, predlaže i sprovodi održiva rešenja u okviru javnog, civilnog i komercijalnog dela društva. BIRODI je razvio sistem lokalnog plan za borbu protiv korupcije (LAP system) koji je usvojila Agencija za borbu protiv korupcije kao model koji će impelementirari u svim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji. Iskustvo i ekspertiza koju je BIRODI razvio, trenutno se prenosi na mrežu od 90 lokalnih organizacija civilnog društva širom Srbije, kako bi se osigurala implementacija LAP sistema.

Pravni skener

Pravni skener je lokalna organizacija civilnog društva koja se bavi regulatornim reformama usmerenim na suzbijanje korupcije. Pravni skener edukuje i pruža informacije o mehanizmima i metodama pravne zaštite građanskih prava, radi na poboljšanju komunikacije između građana i institucija nadležnih za zaštitu građanskih prava i pruža pravnu pomoć u slučajevima kada su ta prava povređena.

Konsultanti

Ana Toskić

Ekspertkinja u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja