O projektu

section-cover
Branimo pravo javnosti da zna.

Šta radimo?

Preispitujemo postojeći model pristupa informacijama od javnog značaja. Mlade ljude a pre svega studente podstičemo da se izbore i da sačuvaju pravo javnosti da zna. Vodeći se ovom osnovnom ciljem, sproveli smo veliki broj istraživanja, obuka, umrežavanja i javnih kampanja.

Pored toga, kroz jačanje mehanizama za učešće građana i slobodno medijsko izveštavanje, promovišemo i podržavamo vladavinu prava, prvenstveno u kontekstu evropskih integracija.

Pokušaćemo da ,kroz dodelu mini grantova, osposobimo najmanje pet lokalnih organizacija civilnog društva za sproveđenje istraživanja i podnešenje izveštaja o poštovanju načela transparentnosti u lokalnim zajednicama.

Cilj je poboljšanje pravnog okvira i prakse vezane za slobodan pristup informacijama.

U narednom periodu ćemo:

 Kroz seriju promotivnih događaja i kampanja promovisati vrednosti transparentnosti i odgovornosti, posebno među mlađom populacijom.

Biće sprovedene edukacije studenata o konceptima transparentnosti i odgovornosti (uključujući otvorene podatke, slobodu izražavanja, slobodu štampe, istraživačko novinarstvo, uzbunjivače, prevenciju i borbu protiv korupcije, medijsku pismenost, političke pokrete, digitalni aktivizam), a studentima će biti pružena i podrška u dizajniranju digitalnih sadržaja, video materijala, blogova i izveštaja o transparentnosti i odgovornosti.

Tokom implementacije projektnih aktivnosti biće formirana i mreža kritički orijentisanih mladih ljudi, koja će nastojati da doprinese procesu demokratizacije u zemlji.

Sektor
  • Vladavina prava
  • Javna uprava
  • Demokratija i ljudska prava
EuropeAid referenca
EuropeAid/154831/DD/ACT/RS
Komponente
  • Podrška civilnom društvu
Grad / Region
Beograd/Srbija
EU donacija
260.919 €
Vreme implementacije
Decembar 2017. - Decembar 2019.
Korisnik
civilno društvo; nezavisni i slobodni mediji; nacionalne i loklalne institucije čija se uskalđenost sa Slobodnim pristupom informacijama od javnog značaja prati; Agencija za borbu protiv korupcije i Savet za borbu protiv korupcije; mladi ljudi i student širom Srbije; akademsko društvo; opšta javnost;
Implementiran od strane
Partneri za demokratske promene Srbija, u saradnji sa Biroom za društvena istraživanja (BIRODI) i Pravnim Skenerom